Quấn thư câu đối khảm ốc

25.000.000

Bộ quấn thư câu dối

Chất liệu gỗ gụ lào 100%

Khảm ốc singapore

Kích thước 1m97x87 câu đối 1m97x30