Tủ chè cánh cong khảm văn vương cầu hiền

19.000.000

Tủ chè cánh cong

Cánh khảm ốc singapore tích văn vương cầu hiền

Chất liệu gỗ gụ lào

kt 1m84x72 sâu 53cm