Tủ chùa bầu gỗ gụ ta Quảng Bình

45.000.000

Tủ chùa gỗ gụ ta Kt 2m47x1m47 sâu 47