Trường kỷ gỗ lim

15.000.000

Bộ trường kỷ tích bốn mùa

Chất liệu gỗ lim Nam Phi

Kích Thước 1m97x53 bàn 1m15x53