Tủ bày đồ kiểu louis

  • Cao hai mét mười tám centimet ( 2m18cm )
  • Ngang một mét hai mươi sáu centimet ( 1m26cm )
  • Sâu bốn sáu centimet ( 46cm )

Tủ được làm từ chất liệu gỗ gụ mật 100% không rác và không mối mọt.