Bộ trúc kép gỗ gụ ta Quảng Bình

45.000.000

Bộ trúc kép gỗ gụ ta Quảng Bình

Bộ gồm 7 món :

+ 4 ghế đơn

+ 1 bàn

+ 2 đôn ngồi

truc kep go gu ta quang binh
truc kep go gu ta quang binh

truc kep go gu ta quang binh
truc kep go gu ta quang binh