Bộ Luis 9 món gỗ gụ ta dáng Pháp

Bộ bàn ghế luois kiểu dáng Pháp

Chất liệu gỗ gụ ta Quảng Bình

Gồm 9 món

Liên hệ 0985600234 hoặc 0822444446 để biết thêm chi tiết