Trường kỷ gỗ gụ – Món đồ gỗ có giá trị cao nhất hiện nay

Kích thước : Lô dày 5 cm

Trường kỷ: 2m x 56 cm x 92 cm

Bàn : 1m2 x 60cm x 80 cm

 

Danh mục: Từ khóa: