trường kỷ siêu to khổng lồ

80.000.000

Bộ trường kỷ siêu to khổng lồ

Kích thước 2m37x61 bàn 1m57x72

tay vai 16cmx10cm chân 13 chỉ

chất liệu gỗ gụ lào chất nặng