Móc mỏ gỗ gụ ta cũ

180.000.000

Bộ móc mỏ gỗ gụ ta Quảng Bình cũ đóng mới

Bộ 9 món gồm 1 đoản dài 4 ghế đơn 1 bàn 2 kẹp và 1 đôn

Kích thước

Đoản kt 2m05x59 cao 1m40

Ghế Đơn 69×59 cao 1m31

Bàn 1m76x81 cao 77

Kẹp 37×47 cao 77

Đôn ngồi 37×37 cao 52,5

Chân Ghế 11 móc 6cm

lh 0985600234