Bộ bàn ghế góc

12.000.000

bộ bạn ghế goc

  • Chất liệu gỗ gụ lào
  • Bộ gồm 5 ghế đơn và 1 bàn kép
  •  chi tiết xin liên hệ 0985600234